Jedálny lístok

Stravovanie detí je zabezpečené v Školskej jedálni pri ZŠ Lichardova. Jedáleň je na prízemí našej budovy. Tety kuchárky nám vždy chutne varia!

Odhlásiť obed je možné 24 hodín vopred, t.j. do 14:00 hod. telefonicky v ŠJ: 041/7244678.

V pondelok je odhlasovanie možné v čase od 6:45 hod. do 7:15 hod.

 Jedálny lístok