Jedálny lístok

Stravovanie detí je zabezpečené v Školskej jedálni pri ZŠ Lichardova. Jedáleň je na prízemí našej budovy. Tety kuchárky nám vždy chutne varia!

Jedálny lístok