Tlačivá na stiahnutie

2% - vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej z príjmov

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Splnomocnenie k preberaniu dieťaťa z EMŠ

Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia dieťaťa