Aktuálne oznamy

Prajeme všetkým krásne, pohodové a požehnané prežitie letných prázdnin. 
Vidíme sa v novom školskom roku 2024/2025.


Prázdninová prevádzka našej EMŠ bude od 1. - 19: 7. 2024


Zápis do evanjelickej materskej školy

sa uskutoční v termíne
od 14. mája 2024 – 16. mája 2024 v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod..

 

Zápis je spojený aj s DŇOM OTVORENÝCH DVERÍ v čase od 15:00 hod. do 16:30 hod. .

Prihlasovanie detí do MŠ prebieha od 1.mája do 31. mája. Podávanie žiadostí je v elektronickej podobe.

Od 1.mája je sprístupnená el.prihláška na emszilina.edupage.org .

 

Prihlášky sa budú preberať nasledovne:

V termíne od 14.mája 2024 – 16.mája 2024 V čase od 15 hod. do 17 hod. priamo pani riaditeľke v kancelárií MŠ.  

Od 1. mája do 31. mája - V tomto termíne prinesie rodič prihlášku osobne, mailom alebo poštou.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke EMŠ v prílohe ,,podmienky prijímania".

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓


Milí rodičia, 

aj tento rok môžete prispieť svojimi 2% do OZ MUDRLANT, ktoré podporuje aj našu materskú školu.

Ak sa rozhodnete darovať 2% s cieľom použiť tieto financie v EMŠ, prineste kópiu potvrdenia pani riaditeľke, ktorú odovzdávate na Daňovom úrade.

Len tak potom dostane EMŠ financie z 2%.

Tlačivo: Vyhlásenie 2%

Ďakujeme.


Milí rodičia, 

zapisovanie je možné na nástenke u nás v materskej škole. 

Tešíme sa na Vás.Vážení rodičia, 

prevádzka našej MŠ bude v dňoch 2.2. - 7.2.2024 prerušená. Celé znenie rozhodnutia nájdete v priloženom dokumente.

Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky EMŠ

Ďakujeme, EMŠ. 
Milí rodičia,

na nástenke v chodbe materskej školy je zverejnený zoznam detí prihlásených na letnú prevádzku, prosím, skontrolujte si svoj záujem, lebo je záväzný.

Nie je možné v pondelok ráno, tak ako to je počas školského roka, odhlásiť si svoje dieťa zo stravy.

Stravu je možné počas prázdnin odhlásiť iba na základe PREDLOŽENÉHO POTVRDENIA od lekára o tom, že dieťa je choré.

Za porozumenie ďakujeme