Aktuálne oznamy

2% z daní pre EMŠ - pokyny / tlačivo

Stretnutie zákonných zástupcov detí

JARNÉ PRÁZDNINY

Jar a leto v EMŠ

Poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa

MaMi KLUB

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ