Aktuálne oznamy

Služby Božie pri príležitosti konca školského roka + rozlúčka s predškolákmi


Práve prebieha nahlasovanie detí na letnú prevádzku (júl).

Dieťa môžete zapísať do 18.05.2021 do zoznamu na nástenke.


Na základe stále aktuálnych nariadení je prevádzka školy v čase od 6:45 - 16:15.

V prípade, že sa epidemiologická situácia zlepší, tešíme sa na predĺženie prevádzky na čas: 6:30 - 16:30.

Za porozumenie ďakujeme a o prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.


Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022


AKTUALIZOVANÉ 06.05.2021

Pravidlá pre školy od 10. mája 2021.

Riadime sa Pokynom, kde je uvedené: "Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá ČESTNÉ VYHLÁSENIE  (Príloha č. 8)."

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

V prípade, že dieťa do EMŠ nenastúpi, prosím Vás, neodkladne kontaktujte školskú jedáleň (041/7244678) alebo EMŠ. Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr 1 deň vopred do 14:00 alebo po víkende v pondelok do 7:15. Ďakujeme.


Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy od 09/2021


Preposielame pozdrav z vydavateľstva Perlička ...  „Chceme Vás informovať, že na Božiu slávu sú na našej webovej stránke www.perlicka-perlicka.webnode.sk v časti Na stiahnutie k dispozícii pracovné listy na stiahnutie a vytlačenie zdarma. A ďalšie ešte budú aj pribúdať .“


Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu 7.-11.4.2021

Pokyn zriaďovateľa 01.04.-06.04.2021

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu 22.3.-6.4.2021

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu 8.3.-21.3.2021

Pokyn zriaďovateľa 15.02.-19.02.2021

Pokyn zriaďovateľa 01.02.-05.02.2021

Pokyn zriaďovateľa 25.1.-29.1.2021

Pokyn zriaďovateľa 18.1.-22.1.2021

Pokyn zriaďovateľa 11.1.-15.1.2021

Rozhodnutie RÚVZ Žilina 15.12.-21.12.2020 

Pokyn zriaďovateľa 22.12.- 8.1.2021


Pokyn upravujúci podmienky školy