Aktuálne oznamy

Milí rodičia, 

aj tento rok môžete prispieť svojimi 2% do OZ MUDRLANT, ktoré podporuje aj našu materskú školu.

Ak sa rozhodnete darovať 2% s cieľom použiť tieto financie v EMŠ, prineste kópiu potvrdenia pani riaditeľke, ktorú odovzdávate na Daňovom úrade.

Len tak potom dostane EMŠ financie z 2%.

Tlačivo: Vyhlásenie 2%

Ďakujeme.


Milí rodičia, 

zapisovanie je možné na nástenke u nás v materskej škole. 

Tešíme sa na Vás.Vážení rodičia, 

prevádzka našej MŠ bude v dňoch 2.2. - 7.2.2024 prerušená. Celé znenie rozhodnutia nájdete v priloženom dokumente.

Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky EMŠ

Ďakujeme, EMŠ. 
Milí rodičia,

na nástenke v chodbe materskej školy je zverejnený zoznam detí prihlásených na letnú prevádzku, prosím, skontrolujte si svoj záujem, lebo je záväzný.

Nie je možné v pondelok ráno, tak ako to je počas školského roka, odhlásiť si svoje dieťa zo stravy.

Stravu je možné počas prázdnin odhlásiť iba na základe PREDLOŽENÉHO POTVRDENIA od lekára o tom, že dieťa je choré.

Za porozumenie ďakujeme