Aktuálne oznamy

Vianočné prázdniny


Rodičovský príspevokOznamujeme Vám, že máme 1 voľné miesto v EMŠ - trieda mladších detí!

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Ďakujeme.


Prevádzka materskej školy:

Prevádzka EMŠ bude v čase od 6:30 do 16:30 hod. Ráno od 6:30 do 7:30 budú deti spojené v triede Rybičiek. Popoludní od 16:00 do 16:30 hod. budú deti spojené v triede Mravčekov.

Príchod detí do EMŠ je v čase do 8:00 hod. - po tomto čase sa vchod zamyká.

Čo potrebujete pri nástupe do EMŠ?

1. Veci pre dieťa podľa zoznamu "Čo treba do EMŠ"

2. Vyplnené a zákonným zástupcom podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - pri chýbaní dieťaťa 3 a viac po sebe nasledujúcich dní..

3. Zákonný zástupca je povinný v priestoroch budovy EMŠ mať prekryté horné dýchacie cesty a rešpektovať Podmienky vstupu do priestorov školy.


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky EMŠ Žilina 


Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy od 09/2021


Preposielame pozdrav z vydavateľstva Perlička ...  „Chceme Vás informovať, že na Božiu slávu sú na našej webovej stránke www.perlicka-perlicka.webnode.sk v časti Na stiahnutie k dispozícii pracovné listy na stiahnutie a vytlačenie zdarma. A ďalšie ešte budú aj pribúdať .“