Kontakt

Evanjelická materská škola

Adresa: Lichardova 24, 010 01 Žilina

Telefonický kontakt: +421 918 828 043

Email: emszilina@emszilina.sk

SK67 0900 0000 0051 8684 7981

1. trieda - Mravčeky: 

email: myjavcova@emszilina.sk - triedna učiteľka

email: zajacova@emszilina.sk

2. trieda - Rybičky:    

email: sefarova@emszilina.sk- triedna učiteľka

email: dobrovicova@emszilina.sk

Konzultačné hodiny triednej učiteľky si je potrebné vopred dohodnúť osobne alebo mailom.

Zriaďovateľ školy: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina

Poverená riaditeľka: Mgr. Oľga Kaňuchová

Adresa: Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

web: www.ecavza.sk

email: ecavza@ecavza.sk

Telefonický kontakt:

+421 41 5625627 - kancelária farského úradu (9:00-12:00)