Kontakt

Evanjelická materská škola

Adresa: Evanjelická materská škola, Lichardova 24, Žilina

Telefonický kontakt: +421 918 828 043

Email: emszilina@emszilina.sk

Riaditeľka školy: Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková

Pedagogickí zamestnanci:

1. trieda - Mravčeky: 

Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková - triedna učiteľka

konzultačné hodiny: nepárny týždeň v stredu 15:30 - 16:30

email: kutlikova@emszilina.sk

Mgr. Iveta Dobrovičová

email: dobrovicova@emszilina.sk

2. trieda - Rybičky:    

Mgr. Mária Vitkovská - triedna učiteľka

konzultačné hodiny: nepárny týždeň v stredu 14:30 - 15:30

email: vitkovska@emszilina.sk

Bc. Michaela Blahová

email: blahova@emszilina.sk

Prevádzková zamestnankyňa: Alena Sonderlichová

Zriaďovateľ školy: Evanjelický a. v.  cirkevný zbor Žilina

Adresa: Námestie Žilinskej synody, 010 01 Žilina

web: www.ecavza.sk

email: ecavza@ecavza.sk

Telefonický kontakt:

+421 41 5625627 - kancelária farského úradu (9:00-12:00)

+421 918 828 332 - Mgr. Marián Kaňuch, zborový farár

+421 904 992 624 - Mgr. Oľga Kaňuchová, zborová farárka