Kontakt

Evanjelická materská škola

Adresa: Lichardova 24, 010 01 Žilina

Telefonický kontakt: +421 918 828 043

Email: emszilina@emszilina.sk

1. trieda - Mravčeky: 

email: kutlikova@emszilina.sk - triedna učiteľka

email: blahova@emszilina.sk

2. trieda - Rybičky:    

email: vitkovska@emszilina.sk- triedna učiteľka

email: dobrovicova@emszilina.sk

Konzultačné hodiny triednej učiteľky si je potrebné vopred dohodnúť osobne alebo mailom.

Zriaďovateľ školy: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina

Adresa: Námestie Žilinskej synody, 010 01 Žilina

web: www.ecavza.sk

email: ecavza@ecavza.sk

Telefonický kontakt:

+421 41 5625627 - kancelária farského úradu (9:00-12:00)

+421 918 828 332 - Mgr. Marián Kaňuch, zborový farár

+421 904 992 624 - Mgr. Oľga Kaňuchová, zborová farárka