Kontakt

Evanjelická materská škola

Adresa: Lichardova 24, 010 01 Žilina

Telefonický kontakt: +421 918 828 043

Email: emszilina@emszilina.sk

Bankové spojenie: SK67 0900 0000 0051 8684 7981


Učiteľky:

Trieda - Mravčeky: 

Mgr. Lýdia Rajčanová - triedna učiteľka

Bc. Gabriela Zajačková - učiteľka

Trieda - Rybičky:    

Mgr. Iveta Dobrovičová - triedna učiteľka

Bc. Lenka Dupkalová - riaditeľka

Ak chcete kontaktovať niektorú z učiteliek, môžete tak urobiť prostredníctvom správy cez Edupage.

Termíny konzultačných hodín určuje triedna učiteľka prostredníctvom Edupage.


Zriaďovateľ materskej školy:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina

Adresa: Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

Webwww.ecavza.sk

Email: ecavza@ecavza.sk

Telefonický kontakt: +421 41 5625627 - kancelária farského úradu (9:00-12:00)