Pravidelné podujatia v CZ ECAV Žilina (Námestie Žilinskej synody 2)

MaMi klub: streda v nepárny týždeň od 9:00 hod. na evanjelickej fare

                    

Detská besiedka: v nedeľu o 9:00 hod. počas bohoslužieb, okrem prázdnin