Pravidelné podujatia v CZ ECAV Žilina (Námestie Žilinskej synody 2)

MaMi klub: bližšie informácie nájdete na stránke: www.ecavza.sk

                    

Detská besiedka: v nedeľu o 9:00 hod. počas bohoslužieb, okrem prázdnin