Týždenný plán

Týždenný plán tvorí určitá téma, či oblasť, nad ktorou sa zamýšľame a ktorú počas týždňa poznávame. Témy spoločne s plánovanými akciami si môžete pozrieť na našej webovej stránke v časti Rodičom - aktuálne oznamy. Chceme, aby ste vedeli čo skúmame, čo pozorujeme, či poznávame a nad čím premýšľame  .