Kto sme

Našim zriaďovateľom je Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 
v Žiline. Naša škôlka sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch nad jedálňou ZŠ Lichardova, Hliny VIII. Sme súčasťou väčšej rodiny cirkevných evanjelických materských škôl, ktoré môžete nájsť aj v iných mestách Slovenska (Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves...).


Pri zrode školy stál tím ľudí, ktorým záleží na kvalite výchovy a vzdelávania našich detí. Sú to ľudia rôznych profesií a povolaní: zboroví farári, zborový dozorca, pedagógovia, architekti, umelci, informatici, ekonómovia, stavbári, ktorí venovali a dodnes venujú svoj čas, drahocenné skúsenosti a poznatky. No v neposlednom rade modlitebníci. Všetci k tomu prikladajú svoje srdcia, aby mohla naša Evanjelická materská škola byť v prevádzke.

Záleží nám na tom, aby deti boli pripravené na bezproblémový vstup do základnej školy vo všetkých oblastiach, aby vyrastali v prostredí lásky, prijatia, bezpečia, kde kresťanské hodnoty sú samozrejmosť. Chceme, aby sa deti cítili dobre a zažívali radosť z poznávania seba samých, sveta okolo nás, ale najmä Pána Ježiša, ktorý najlepšie pozná naše potreby, chráni nás, má nás rád a požehnáva.


To všetko chceme robiť s láskou v zmysle hesla nášho cirkevného zboru:
" Láska Kristova totiž spája nás!"