Mravčeky

21.11.2022

Ako sa ''rodí'' chlieb

19.11.2022

Návšteva hasičskej stanice

03.11.2022

Jesenná prechádzka v okolí EMŠ

02.11.2022

Zvieraci kamaráti

11.10.2022

šarkaniáda

16.09.2022

Jesenné tvorivé dielne

15.09.2022

Prvé dni v EMŠ