Na zamyslenie

Je možné prirovnať Pána Boha k alchymistovi? Pozrime sa bližšie, kto to vlastne alchymista je. Podľa KSSJ (Krátky slovník slovenského jazyka) alchymista je ten, kto sa zaoberá alchýmiou. Nuž a čo je to alchýmia? Podľa KSSJ je to stredoveká neved. chémia usilujúca sa najmä premieňať kovy na zlato. V čom nám Pán Boh môže pripomínať alchymistu? Krásne to vyjadrila autorka básne Alchymista, Patricia St. John.

Alchymista

Môj Pán mení bezcenný prach v zlato

kvapôčkou vzácnej tekutiny.

Paláce, čo kráľom vyrážajú dych,

vystaví z opustenej rozvaliny.

Rozbité, čo s plačom hodili sme za hlavu,

zlepí, Jeho oči vidia drahokam v skale,

pokorne ako morský dobrodruh,

odkrýva koráb ukrytý v kale.

Elixír kvapká na vskutku čudný materiál-

stratené príležitosti a premrhané roky,

vo svojich rukách drží úlomky nášho sveta

a rozbitý vesmír vzťahov nad nami lepí vlastnými slzami.

Trpezlivý Alchymista! On pozná správny čas,

čaká, kým severný a južný vietor vanie;

kým ustaté ja, v nepriateľstve so sebou,

si dláždi cestu do záhuby, pomaly a nepoznane.

No keď sa vaše sny obrátia v popol

a pevné chodníky sa stratia v blate,

keď vzdušné zámky rozmrvia sa na prach,

keď vezmú všetko, na čom zakladáte,

prichádza On, pokojným, no odhodlaným krokom.

Kto pripíše kajúce srdce Jeho obeti a menu?

Nikto na dražbe neprejaví záujem,

len pre Neho majú naše ruiny cenu.

Do prachu vyrýva svoj podpis veľmi pomaly,

starostlivo, písmom nezmazateľným.

Až napokon z uhlíkov chvíľ, keď sme zúfalí,

vzbĺkne plameň nádeje a pokojnej dôvery.

On nehľadá novú zem, na ktorej by sa dobre stavalo,

chce použiť staré základy, kameň po kameni

on zahladí drsné hrany smútku svojou milosťou,

podľa Svojho plánu slabý chrám v pevný premení.

(prevzaté z knihy: Patricia St. John rozpráva príbeh svojho života, str.265)

On – Pán Boh – naše životy, často zničené ťažkosťami, starosťami i hriechom, dokáže premeniť v niečo krásne a vzácne, čo prináša radosť Jemu a požehnanie ľuďom okolo nás. Naozaj, ako alchymista, premieňa obyčajný kov v zlato. Preto sa oplatí vložiť svoj život do Jeho rúk!