Na zamyslenie

Začíname

Začiatky nebývajú ľahké. Keď sa púšťame do niečoho nového, možno sme na jednej strane plní nadšenia a očakávaní, no na druhej strane prichádzajú aj obavy a strach z nového – nepoznaného. Ak sa nachádzame na začiatku, je dobré si uvedomiť, že je tu Niekto, kto pozná minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Biblia nám hovorí, aký je Boh.

On je „...svätý Pán Boh vševládny, ktorý bol, je a príde.“ Zj 4,8.

Ak začíname veci, prácu, nové projekty, školský rok s vierou, že Pán Ježiš kráča pred nami a sme ochotní nechať sa Ním viesť, potom sa nemusíme obávať. Veď naša budúcnosť je v rukách toho, kto ju dobre pozná a kto vie, čo je pre nás najlepšie. Preto vykročme aj do tohto nového školského roka s Pánom Ježišom – bez obáv, s dôverou v srdci i s očakávaním, čo dobré má Pán Boh pre nás pripravené.