Na zamyslenie

„Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú.

Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu.

Toto sú veci, ktoré urobím a nenechám ich len tak.“

Izaiáš 42, 16

 

Ako dobre, že nás Pán Boh nenechal len tak – kráčať vlastnými cestami, nevedno kam a nevedno prečo. Príchodom Pána Ježiša do nášho sveta sa cesta ľudstva do neznáma zmenila na cestu s jasným cieľom. Pán Ježiš nám ukazuje cestu k Jeho Otcovi – cestu, ktorá sa pre mnohých ľudí vymyká ich predstavám. Ak sa však rozhodneme po nej kráčať, zažijeme to, čo prináša Božia prítomnosť – svetlo namiesto tmy, istotu namiesto neistoty, nádej namiesto beznádeje, zmysel namiesto chaosu, pravdu namiesto omylov...pokoj s Bohom namiesto strachu z viny a trestu. Preto využime aj obdobie adventu na to, aby sme otvárali Bibliu a nechávali sa ňou viesť na svojich cestách.