Na zamyslenie

Všimli ste si, čo sa stalo s prírodou počas jarných mesiacov? Určite áno. Veď kto by nepostrehol, že zem, ktorá bola po zime stvrdnutá, zmrznutá a bez života, sa zrazu zmenila. Zazelenala sa tráva, vyklíčili kvety, na stromoch sa opäť objavili listy - všetko kvitne a prekypuje sviežosťou! Jednoducho, radosť hľadieť!

Dobrou správou je, že toto dokáže urobiť Pán Boh aj s tvrdou pôdou nášho srdca. Pôsobením Jeho Slova a Jeho Ducha môže meniť naše životy na rozkvitnutú záhradu. Aby sme prinášali do svojho okolia ovocie Jeho lásky, pokoja, radosti, zhovievavosti...

" Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine." Izaiáš 43,19

" Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť." Galatským 5,22