Na zamyslenie


Bojíte sa búrky? Ukrytí v dome za zatvorenými oknami a dverami možno nie. Ale čo ak nás zastihne na výlete v horách, alebo počas dovolenkovej pohody pri jazere, kde nie je kam sa ukryť? Aj učeníci Pána Ježiša zažili búrku, na ktorú neboli pripravení (Matúš 8,23-27). Vlny sa valili do lode a s loďou aj ich životmi to vyzeralo biedne. Čo robili? Najprv všetko možné aj nemožné pre svoju záchranu, ale potom, keď nič nepomáhalo, obrátili sa na Ježiša: „Pane, zachráň nás, hynieme!“. Pán Ježiš vstal, pohrozil víchru a moru a všetko sa utíšilo. More bolo opäť pokojné.

Čo robíme my pre svoju záchranu počas búrok v našom živote? Možno skúšame všetko – možné aj nemožné. Zavolajme si, rovnako ako učeníci, na pomoc niekoho, kto má veci pod kontrolou aj vtedy, keď nám sa vymykajú. Volajme na Ježiša a prosme ho o pomoc a pokoj. On svojím slovom mení skutočnosti a môže urobiť aj nemožné!